Arkiv (årligen): 2013

God Jul och Gott Nytt År

2013 närmar sig sitt slut och vi på Finanskompetens vill tacka alla er vi jobbat med för ett fantastiskt samarbete. Tillsammans har vi tagit fram och genomfört utbildningar som utvecklat rådgivarens kompetens, förbättrat service och bemötande för konsumenten och företaget, och i slutänden stärkt våra kunders affärer. Utan er kunder, deltagare, ämnesexperter, lärare och tränare […]

Ekonomipristagarnas forskning har stark koppling till finansiell rådgivning

Årets nobelpristagare i ekonomi har fördjupat sig i frågor kring aktiekurser och aktiemarknadens rationalitet. Henrik Andersson, lärare och ämnesexpert i Finanskompetens licensieringsutbildningar, har mött två av tre pristagare. Här berättar han om sina intryck och om deras forsknings betydelse för finansiell rådgivning. Nobelpriset i ekonomi, eller den mer korrekta benämningen; Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk […]

Nu bygger vi utbildningen för SwedSecs test för specialister

Kunskapskraven för SwedSecs nya licensieringstest för specialister publicerades i oktober, så nu är vi i full gång med att utveckla vår utbildning inför testet. Det införs vid årsskiftet, samtidigt som testet för värdepappersmarknaden tas bort. – Stora delar av kunskapskraven för specialisttestet överensstämmer med de som tidigare har ställts i testet för värdepappersmarknaden, säger Sofie […]

Linda Baggio – ny projektledare på Finanskompetens

Linda Baggio har börjat som pedagogisk projektledare på Finanskompetens från och med 20 november. Linda har en gedigen bakgrund som projektledare och verksamhetsutvecklare inom utbildnings- och mediabranschen. Senast kommer Linda från Medborgarskolan där hon ansvarat för omvärldsbevakning och research av arbetsmarknaden och framtida kompetensbehov, med syfte att skapa nya yrkeshögskoleutbildningar till koncernens olika varumärken.

Kunskapskraven för ÅKU 2014 är här

Det är ovanligt många licensierade rådgivare som ska göra Årlig Kunskapsuppdatering nästa år. SwedSecs inträdestest har bidragit till att vi nu har över 20.000 licensinnehavare i Sverige. SwedSec har nu gått ut med kunskapskraven för ÅKU 2014. – Förutsättningarna är något annorlunda jämfört med tidigare år, säger Malin Jansson, projektledare på Finanskompetens. Rådgivarna har tagit […]

”Nu slutar jag som operativ chef på Finanskompetens”

Nu slutar jag som operativ chef på Finanskompetens. Rekryteringen av Jonas Dahlqvist som VD innebär att jag relativt snabbt fasas ut från det dagliga arbetet på företaget. Under en övergångsperiod är jag kvar som projektledare för utvecklingen av vårt nya erbjudande, som just nu går under namnet Training Academy. Jag fortsätter också mitt arbete som […]

Finanskompetens kundundersökning – en grund för vårt fortsatta arbete

Finanskompetens har genomfört en kundnöjdhetsundersökning med hjälp av företaget Market Direction. Vi riktar ett stort tack till alla er som har tagit er tid att besvara våra frågor! – Svaren är oerhört viktiga för oss i vårt arbete med att ständigt förbättra vårt erbjudande och service, säger Mathias Söderström, styrelseordförande i Finanskompetens. Alla som har […]

Lyckat premiärmingel för Minikurser

Den 22 oktober rullade vi ut röda mattan för rådgivare och utbildningsansvariga som ville vara med på vår premiär för Finanskompetens Minikurser. Vi bjöd på korta presentationer, fri testning av kurserna och annat som hör en premiär till. Det rådde en härlig stämning och vi fick många nyfikna frågor.

Jonas Dahlqvist – ny VD på Finanskompetens

Jonas Dahlqvist börjar som ny VD på Finanskompetens från och med 4 november. Som VD och som försäljnings- och marknadschef har han de senaste 10 åren varit mycket engagerad i produktutveckling och försäljning inom tjänstebranschen. Nu senast kommer Jonas från AAC Global, ett bolag inom finska mediekoncernen Sanoma som är verksamt inom översättning, språkutbildning och […]

Inspirerande träff med Finanskompetens nätverk

Den 17 oktober genomförde vi en nätverksträff för alla de människor som är en del av Finanskompetens verksamhet. Här ingår våra lärare som var och en har sina specifika ämneskunskaper inom finans och försäkring, våra tränare som övar våra utbildningsdeltagare i att tillämpa sina nya kunskaper i kundmötet och de konsulter som tillför Finanskompetens pedagogiska […]

Välkommen till vår nya hemsida

På nya finanskompetens.se ska det vara enkelt att hitta rätt utbildning och att anmäla sig till den. Du kan bland annat sortera och filtrera utbildningarna på olika sätt. Här ska det också vara enkelt att logga in till Rådgivarportalen. Genom att vi har placerat inloggningen längst upp till höger på alla sidor tror vi att […]

Premiär för Finanskompetens Minikurser

Nu lanserar vi Finanskompetens Minikurser: 25 korta, digitala utbildningar för finansiella rådgivare och andra medarbetare inom bank och försäkring. – Minikurser ska bidra till att möta behovet av snabb och effektiv kunskapsinhämtning. Framför allt när det är efterfrågat av rådgivaren själv, men också när Compliance eller företagets ledning vill se ett snabbt kunskapslyft inom ett […]

Fånga motivationen – nyckeln till effektiva och lönsamma utbildningsinsatser

Hur ska våra kunder organisera utbildningsverksamheten för sina rådgivare, så att den verkligen leder till bestående kompetenshöjning? Och vilken betydelse har motivationen för att utbildningarna ska ge avsedd effekt? Det här är frågor som jag har funderat mycket på under de 12 år som jag har jobbat med utbildning och träning av finansiella rådgivare. Skapa […]

Gör kundmötet till en lagsport

Affär eller inte affär. Det är ofta den enda återkoppling rådgivaren får på om ett kundmöte har gått bra eller dåligt. Däremot får rådgivaren sällan någon respons på sitt agerande under mötet. Ställde hon rätt frågor? Var hon lyhörd för kundens behov? Var förslagen anpassade efter kundens unika situation? För att höja kundens upplevelse, och […]

Rådgivare om SwedSecs nya licensieringstest

Sedan januari i år skriver de som vill ha SwedSec-licens, och som arbetar som rådgivare, ett nytt test. Två personer som har skrivit och fått godkänt på testet är Matilda Lindström på Nordea och Joakim Nilsson på Länsförsäkringar. Här berättar de om hur de förberedde sig inför testet och hur de tyckte det var att […]