Handelsbanken kompetenssatsar inom försäkringsrådgivning

Handelsbanken har tagit ett rejält grepp om kompetensen för alla som arbetar med rådgivning inom livförsäkringsområdet. Totalt ingår mer än 4000 av Handelsbankens medarbetare i en intensiv utbildningsinsats. Utbildningen är indelad i tre nivåer baserat på vad, och vilka kunder, medarbetaren jobbar med. Finanskompetens bistår Handelsbanken i att ta fram denna viktiga kompetensutvecklingsinsats.

Elisabeth_Gardelius– Vid försäkringsförmedling ställs stora krav på att se till att omsorgsplikten fullföljs i kundmötet. För att säkerställa att vi lever upp till de föreskrifter och lagkrav som gäller vill vi garantera att de som förmedlar Handelsbanken Livs produkter har korrekt kompetens för det man arbetar med, säger Elisabeth Gardelius Hammarskiöld på Handelsbanken Liv. Förutom teoretiska kunskaper krävs även att du har väsentlig erfarenhet av rådgivning inom livförsäkring, för att du ska anses vara behörig.

Elisabeth tycker att den här utvecklingen är positiv. Läs mer

Private Bankers tränar kundmöte i skarpt läge

I Swedbanks utbildningsprogram för Private Bankers har de senaste blocken ägnats åt att utveckla och träna kundmötet. Deltagarna är nöjda med att de har arbetat i små grupper, fått öva på riktiga kunder och haft många konstruktiva diskussioner. Här reflekterar beställaren, programansvarig och tränaren över utbildningen.

Swedbanks utbildningsprogram för Private Bankers har pågått i tre år. Under utbildningen har det växt fram en insikt hos alla inblandade, inte minst deltagarna, att de behöver ägna mer tid till att utveckla och öka kvaliteten i kundmötet. Läs mer

Efter Finanskompetens kundmötesträning:
”Du har ju inte frågat tidigare, svarade kunden.”

Från och med nu kommer Marie Jansson, Per Åström och Petter Söderström lägga upp sina kundmöten annorlunda. Det är de helt på det klara med efter att ha gått Finanskompetens öppna kundmötesträning, med deltagare från fyra olika företag.

”När du har jobbat länge som rådgivare så tar du mycket för givet och blir förmodligen mindre pedagogisk, vi jobbar ju med relativt komplexa saker. Du glömmer förklara ordentligt för kunden vart du är på väg i mötet och då får du heller inte den information du behöver för att göra en riktigt bra rådgivning.” Det är en av Per Åströms reflektioner några dagar efter att han har slutfört Finanskompetens fyra dagar långa kundmötesträning. En annan är att kundmötesträning borde vara en naturlig påbyggnad för alla, efter att man har tagit sin SwedSec-licens. Läs mer

Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank:
”Vi måste visa mer omtanke med låntagarna”

Rikard Josefson, LF Bank

Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank

2016 införs en branschgemensam licens för bolånerådgivare. Det välkomnas av Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar Bank. Hans bank har valt att gå före. Redan våren 2014 införde Länsförsäkringar sin egen bolånelicens.

– Idén att införa en bolånelicens föddes nog när vi hörde att ett direktiv för bolåneavtal var på gång, men då ville vi införa den direkt eftersom vi ville kvalitetssäkra vår bolånerådgivning gentemot våra kunder, säger vd Rikard Josefson.
– De flesta svenskar har en god uppfattning om hur stort bolån de kan ta, men det finns ett antal kunder som behöver tänka till en extra gång. Vi ska se till att alla våra kunder har tänkt igenom sina lånesituationer och är fullt informerade, fortsätter han. Läs mer

Ny bank startar med att licensiera ledningsgruppen

Sparbanken Skåne, som bildades så sent som i maj i år, har bestämt sig för att en stor del av ledningsgruppen ska vara SwedSec-licensierad. De har förberett sig inför testet genom att gå Finanskompetens utbildning för ledning och kontrollfunktioner.

Maria Stagmo, HR-chef Sparbanken Skåne

Maria Stagmo, HR-chef, Sparbanken Skåne

– Just nu sätter vi processerna för hur vi vill jobba, och lägger grunden för den bank vi vill vara. Då är de här kunskaperna av yttersta vikt för oss, förklarar Maria Stagmo, HR-chef på Sparbanken Skåne.
– För mig som HR-chef tycker jag det är viktigt att förstå vad det handlar om och vilka risker vi har att hantera. Med dessa kunskaper blir jag relevant i min roll och kan bidra till en dynamisk ledningsgrupp, fortsätter Maria. Läs mer

”Licensen öppnar nya möjligheter för mig.”

Alina Dufwa, deltagare  Finanskompetens Specialist komplettAlina Dufwa arbetar inom back office för onoterade bolag på Skandia Liv. Tillsammans med sina kollegor har hon precis gått Finanskompetens licensieringsutbildning inför SwedSecs test för specialister. Utbildningen genomfördes exklusivt för Alinas avdelning på Skandia. Innehållet var dock detsamma som Finanskompetens öppna utbildningar.

– Vi var 18 personer som deltog i utbildningen, alla med olika kompetensnivåer. Det förstod lärarna snabbt och var bra på att hantera. Jag tycker att de hade mycket bred kompetens, var pedagogiska och uppmuntrade till delaktighet. Dagarna har varit både roliga och givande, säger Alina Dufwa. Läs mer

Kundmötesträning viktig i Nordeas livdiplomutbildningar

Michael Malmström, NordeaHej Michael Malmström!

Du är ansvarig för Nordeas livdiplomutbildning. Ni lägger stor vikt vid kundmötesträningen i utbildningen. Varför då?

– Pensionsförsäkringarna har förenklats, men många av våra kunder har kvar gamla svårtolkade lösningar. Som rådgivare måste du kunna hjälpa kunderna att reda ut vilka olika pensionslösningar de har, vad de innebär, vilka förändringar de kan göra, hur de kan ta ut sina pensioner och så vidare. Att kunna ge kompetenta råd om alla typer av försäkringslösningar kräver kompetens i behovsanpassad försäljning och rådgivning. Läs mer