Välkomna Evelyn vår nya utbildningskoordinator/programansvarig!

Idag börjar Evelyn Demir som vår nya utbildningskoordinator/programansvarig. Evelyn kommer vara ansiktet utåt mot både kunder så väl som kursdeltagare samt samordna administrationen kring utbildningarna. Evelyn kommer närmast från en roll som privatrådgivare inom Swedbank. Hon har även tidigare bland annat jobbat som fastighetsmäklare.
Läs mer

Vilka omfattas av kraven för informationsgivare?

Vid årsskiftet träder som bekant Finansinspektionens nya föreskrifter om värdepappersrörelse i kraft (FFFS 2017:2) som en följd av Mifid 2. Det innebär bland annat ökade krav på säkerställande av kunskap och kompetens.

En av nyheterna är att personer som för institutets räkning lämnar information om finansiella instrument, investeringstjänster och sidotjänster måste ha kunskap och kompetens inom ett antal områden. Dessa personer måste även bli godkända i ett kunskapstest avseende dessa områden före 3 januari 2018.
Läs mer

Vi söker en utbildningskoordinator/programansvarig

Finanskompetens har under hösten rekryterat Rasmus Melander som ny VD och även tillsatt Jonas Gretzer i en ny tjänst med ett ansvar för digitala affärer. Vi fortsätter nu vår satsning för att utveckla våra utbildningar och plattformar. Vi söker därför just nu en utbildningskoordinator/programansvarig. Denna roll är en nyckelfunktion i bolaget där denna person kommer vara ansiktet utåt mot både kunder så väl som kursdeltagare samt samordna administrationen kring utbildningarna.
Läs mer

SwedSecs kunskapskrav för ÅKU 2018

SwedSec har idag släppt kunskapskraven för ÅKU 2018. Det innefattar kunskapskrav för ledning och kontroll, rådgivare, specialister samt bolån. Exempel på områden är investeringsbedrägerier, framtidsfullmakt, ny försäkringsdistributionslag och risktolerans och portföljval.
Läs mer

FI har beslutat om nya föreskrifter för värdepappersrörelse

FI har idag beslutat om nya föreskrifter (FFS 2017:2) för värdepappersrörelse. De är ett led i att genomföra Mifid 2, EU-direktivet om marknader för finansiella instrument. FIs föreskrifter träder i kraft den 3 januari 2018.
Läs mer

Skatteutbildning för rådgivare

Olle Hernell, Finanskompetens

”Förlorare är de med en månadslön på 37 000 kronor, köper nya vitvaror från en sverigebaserad handlare och vill köpa en flaska vin till maten. Vinnare är de som ska sälja sin villa och köp en bostadsrätt med promenadavstånd till reklamjobbet och som renoverar tvättmaskinen och sandalerna av läder istället att köpa nytt.” säger Finanskompetens skatteexpert Kent Andersson apropå skattenyheterna som träder i kraft 2017.

Just nu arbetar vi med att uppdatera vår utbildning Skatt för Rådgivare, med de förändringar som skett och nyheter inom skatteområdet som införs till 2017.
Utbildningen fyller då fyra år och varje år genomgår ett stort antal rådgivare utbildningen, framför allt i SEB, som var beställare av utbildningen.

Varför är det viktigt?

– Finansiella beslut får ofta skattemässiga konsekvenser, som man behöver känna till och ibland agera på. Många av de rådgivare som vi möter vill lära sig mer om skatt för att kunna agera mer professionellt och ge bättre service till sina kunder. Det handlar absolut inte om att ge skatteråd, vilket finansiella rådgivare oftast inte får, utan mer om att vara medveten om de viktigaste konsekvenserna vid olika ekonomiska händelser, berättar Olle Hernell på Finanskompetens.
Läs mer

Ett smakprov ur Finanskompetens kundmötesträning

Vi samlade ett gäng rådgivare från olika institut till ett seminarium på temat ”Så får du framgångsrika kundmöten”. Jonas Davidson Vitell, uppskattad lärare och tränare på Finanskompetens kundmötesträningar, bjöd på en kortversion av vår kundmötesmetodik. Själva essensen av den är att man gör en noggrann behovsanalys som leder fram till ett skräddarsytt råd.  I analysen ska du ta reda på vad det egentligen är som är riktigt viktigt i kundens liv. Läs mer

Handelsbanken kompetenssatsar inom försäkringsrådgivning

Handelsbanken har tagit ett rejält grepp om kompetensen för alla som arbetar med rådgivning inom livförsäkringsområdet. Totalt ingår mer än 4000 av Handelsbankens medarbetare i en intensiv utbildningsinsats. Utbildningen är indelad i tre nivåer baserat på vad, och vilka kunder, medarbetaren jobbar med. Finanskompetens bistår Handelsbanken i att ta fram denna viktiga kompetensutvecklingsinsats.

Elisabeth_Gardelius– Vid försäkringsförmedling ställs stora krav på att se till att omsorgsplikten fullföljs i kundmötet. För att säkerställa att vi lever upp till de föreskrifter och lagkrav som gäller vill vi garantera att de som förmedlar Handelsbanken Livs produkter har korrekt kompetens för det man arbetar med, säger Elisabeth Gardelius Hammarskiöld på Handelsbanken Liv. Förutom teoretiska kunskaper krävs även att du har väsentlig erfarenhet av rådgivning inom livförsäkring, för att du ska anses vara behörig.

Elisabeth tycker att den här utvecklingen är positiv. Läs mer

Bankföreningens Tomas Tetzell om kommande bolånelicens och nya direktivet

Den nya bolånelicensen, som Bankföreningen inför i samarbete med SwedSec, kommer beröra cirka 10.000 bankanställda. Licensen är ett svar på EU:s nya direktiv om bolåneavtal, som innebär en rad förändringar för svenska bolåneinstitut.

Bolånedirektivet planeras vara infört i svensk lag om ett år, mars 2016. Ytterligare ett år senare, mars 2017, ska svenska bolånerådgivare uppfylla de kunskapskrav som definieras i direktivet. Det kommer kräva en rejäl insats av våra banker, som samtidigt ska hantera andra förändringar som direktivet för med sig. Tomas Tetzell, chefsjurist på Bankföreningen, berättar:

Tomas Tetzell, Bankföreningen

Tomas Tetzell, Bankföreningen

– Förutom att direktivet ställer krav på att medarbetarna har en viss kompetens inom bolånerådgivning, ställs krav på vilken typ av information som ska lämnas till kunden och hur den ska lämnas, och på dokumentationen av rådgivningen. För det här behöver bankerna ta fram processtöd. En annan nyhet är krav på bindande låneerbjudande med en viss giltighetstid, vilket kommer kräva systemändringar hos bankerna. I direktivet slås även fast att värderingen av bostaden som ska belånas måste vara oberoende av den person som sedan beslutar om krediten för bostaden. Det här kommer göra att en del banker, och framför allt mindre bankkontor med få medarbetare, kan behöva omorganisera sin verksamhet. Läs mer

Deltagarna tycker till om ”Portföljteori för finansiella rådgivare”

Efter premiären i Göteborg erbjuder vi nu Portföljteori för finansiella rådgivare i Stockholm den 14-15 oktober. Magdalena Schwartz Åkerberg, rådgivare på Sparbanken Tanum, tog initiativ till utbildningen i Göteborg i början av mars. Hon säger så här nu efteråt:

Magdalena-Schwartz-Åkerberg– Generellt tycker jag att utbildningen var jättebra. Teorierna i sig är ju inga nyheter, men det här är kunskaper man behöver repetera och träna på för att kunna använda dem i sina egna frågeställningar. Jag uppskattade särskilt dialogen med de andra deltagarna, att lyssna till deras resonemang kring placeringar, och Greger Wahlstedts genomgångar i makroekonomi. Även delarna som handlade om avkastningskurvan, utvärderingsmått och själva portföljtänket var riktigt bra. Läs mer

E-utbildning i Solvens II

Finanskompetens har utvecklat en e-utbildning i Solvens II för Länsförsäkringar. Utbildningen riktar sig till styrelsemedlemmar och medarbetare och tar upp de nya kraven och vad de innebär för Länsförsäkringar och deras kunder.

Solvens II är samlingsnamnet på de nya solvensregler för försäkringsbolag som arbetas fram inom EU. Solvens II ska vara infört i alla EU-länder senast 1 januari 2016.

Vill du veta mer, kontakta Peter Laudon Meyer.

Bolåneutbildning à la SwedSec snart klar

I april publicerade SwedSec kunskapskraven för licensieringstestet för bolån. Testet kommer att kunna skrivas från och med första kvartalet 2016, med andra ord samtidigt som Bolånedirektivet är planerat att införas i svensk lag. Ett år senare, mars 2017, är planen att svenska bolånerådgivare ska uppfylla de kunskapskrav som definieras i direktivet.

Jonas Dahlqvist– Tillsammans med Länsförsäkringar tog vi fram en distansbaserad bolåneutbildning redan förra året. Nu när vi mappar SwedSecs kunskapskrav mot de kunskapskrav vi tog fram tillsammans med Länsförsäkringar ser vi att de till stor del stämmer överens. Vissa anpassningar kommer vi att behöva göra. Planen är att vi direkt efter sommaren ska ha en uppdaterad utbildning, som på alla punkter matchar SwedSecs kunskapskrav, och som bli en bra förberedande utbildning inför testet, säger Jonas Dahlqvist på Finanskompetens.

Vill du veta mer kontakta Peter Laudon Meyer eller Jonas Dahlqvist.

Länsförsäkringars utbildning inom bolånerådgivning

Henrik Ahnberg, Länsförsäkringar Östgöta

Hur upplevde du utbildningen inför licenstestet?
Kanon! Den innehåller väldigt nyttig info som jag kommer kunna använda i arbetet. När jag vill repetera något kommer jag använda utbildningen som ett uppslagsverk. Läs mer

Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank:
”Vi måste visa mer omtanke med låntagarna”

Rikard Josefson, LF Bank

Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank

2016 införs en branschgemensam licens för bolånerådgivare. Det välkomnas av Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar Bank. Hans bank har valt att gå före. Redan våren 2014 införde Länsförsäkringar sin egen bolånelicens.

– Idén att införa en bolånelicens föddes nog när vi hörde att ett direktiv för bolåneavtal var på gång, men då ville vi införa den direkt eftersom vi ville kvalitetssäkra vår bolånerådgivning gentemot våra kunder, säger vd Rikard Josefson.
– De flesta svenskar har en god uppfattning om hur stort bolån de kan ta, men det finns ett antal kunder som behöver tänka till en extra gång. Vi ska se till att alla våra kunder har tänkt igenom sina lånesituationer och är fullt informerade, fortsätter han. Läs mer

ÅKU 2015 har kundskyddet i fokus

Just nu pågår ett intensivt arbete med att skapa 2015 års ÅKU här på Finanskompetens. Malin Jansson, pedagogisk projektledare, har dykt djupt i årets kunskapskrav.

Malin Jansson, Finanskompetens– Vi kan se ett tydligt tema för ÅKU 2015. Det är kundskydd. Oavsett om ämnet är regler och rutiner vid framtagandet av strukturerade produkter eller kapitaltäckningsregler står kunden i fokus. I kunskapskraven återkommer SwedSec ständigt till att målet är att kunna ge kunden lämpliga råd, lämpliga produkter och så vidare, säger Malin. Läs mer

Hej Magdalena Schwartz Åkerberg!

Magdalena-Schwartz-ÅkerbergDu ringde till Jonas Dahlqvist på Finanskompetens innan jul och frågade om vi kunde ge en kurs i portföljteori för rådgivare. Nu kör vi den i Göteborg 3-4 mars.
– Det ser jag fram emot. Jag är placeringsrådgivare på Sparbanken Tanum och önskar ständigt utveckla och fördjupa mina kunskaper i finansiell rådgivning. Läs mer

Ny utbildning om penningtvätt och terrorismfinansiering

Nu erbjuder Finanskompetens en ny utbildning om penningtvätt och terrorismfinansiering. Ämnet är aktuellare än någonsin. Finansinspektionen genomför just nu en granskning av storbankernas hantering av detta och i somras infördes den nya lagen om straff för penningtvättsbrott. Läs mer

FI granskar hantering av penningtvätt och terrorismfinansiering

Idag avslöjar Svenska Dagbladet att Finansinspektionen i det tysta har inlett en stor granskning av de svenska storbankerna och deras hantering av penningtvätt och terrorismfinansiering. Enligt FI handlar det om en fristående granskning med särskilt fokus på riskfyllda kundtyper. De exemplifierar med personer bosatta utomlands och särskilt förmögna private-bankning-kunder. Läs mer

Frukostseminarium 5/12:
Bokar ni rätt kundmöten?

Minska säljhinder – öka antalet utgående samtal

Genom att vara proaktiva kan vi bättre styra vilka kunder som kommer till våra rådgivningsmöten. Självklart! Däremot är det inte lika självklart att rådgivarna på ditt kontor med glädje greppar luren och söker upp de kunder som har störst potential. Istället riskerar deras agenda att fyllas med möten med kunder som själva har tagit kontakt eller som de har kontakt med sedan tidigare. Och det blir inte alltid rätt kundmöten. Läs mer

Ny utbildning: Kundmötesträning för finansiella rådgivare

Vill du utvecklas i din roll som rådgivare, få nöjdare kunder och öka försäljningen? Då ska du gå Finanskompetens Kundmötesträning för finansiella rådgivare med start den 14 oktober.

Nu erbjuder Finanskompetens en öppen kundmötesträning för alla rådgivare inom bank och försäkring som vill utveckla och öka kvaliteten i sina kundmöten. Siktet är inställt på personlig utveckling, nöjdare kunder och ökad försäljning. Som deltagare kommer du bli skickligare i att genomföra noggranna behovsanalyser och i att formulera och presentera lösningsförslag som svarar mot kundens behov. Läs mer