Familjerätt i praktiken

 • Generellt

  Målet med utbildningen är att ge dig en förståelse kring vanliga familjerättsliga frågor i kundmötet och vilka konsekvenser olika familjerättsliga förhållanden kan få för kundens beslut.

  Utbildningen är en renodlad distansutbildning som omfattar cirka 40 minuter distansstudier.

 • Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller i andra roller inom bank och försäkring.

 • Genomförande

  Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Du följer flödet i utbildningen och gör de e-kurser med kunskapsfrågor som finns.

 • Innehåll

  Utbildningen behandlar bland annat följande:

  • Äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken
  • Samboegendom
  • Livförsäkring och förmånstagare
  • Bouppteckning
 • Kontakt

  För ytterligare information och support, kontakta:
  Finanskompetens Support
  Telefon 08-651 71 65

  För offert för större grupper, kontakta:

  Peter Laudon Meyer, Finanskompetens
  Peter Laudon Meyer
  Kundansvarig och partner