Mifid 2 – förändrade regler

 • Generellt

  Finansinspektionen kräver att du som jobbar med finansiella instrument och investeringstjänster ska ha aktuella och relevanta kunskaper samt att du vid förändringar ska uppdatera och säkerställa dina kunskaper. Denna utbildning är framtagen för att ge en kunskapsuppdatering kring Mifid 2 avseende några väsentliga delar.  Här ingår bland annat kundskyddsregler, marknadsplatser, handel och transparens. Utbildningen består av film-material, faktablad samt ett test för att säkerställa kunskaperna.

  Mifid 2 träder i kraft den 3 januari 2018.

 • Målgrupp

  Denna utbildning riktar sig till dig som har en SwedSec-licens eller som jobbar med finansiella instrument eller investeringstjänster och som behöver uppdatera och säkerställa dina kunskaper kring Mifid 2.

 • Genomförande

  Utbildningen genomförs i Finanskompetens utbildningsportal. Den består av film-material, faktablad och testfrågor och tar cirka 30 minuter att genomföra. Den kan genomföras på dator eller mobilt.

 • Innehåll

  Utbildningen behandlar bland annat följande områden:

  Kundskyddsregler
  • Krav på kunskap och kompetens
  • Investeringsrådgivning
  • Information till kund
  • Oberoende rådgivning
  • Lämplighetsbedömning
  • Passandebedömning
  • Intressekonflikter
  • Ersättningar till och från tredje part
  • Produktion och distribution av finansiella instrument

  Regler kring marknadsplatser och handel
  • OTF-plattform
  • Transparensregler
  • Algoritmisk handel
  • Direkt elektroniskt tillträde

 • Kontakt

  För mer information, kontakta:

  Peter Laudon Meyer, Finanskompetens
  Peter Laudon Meyer
  Kundansvarig och partner