Skatt för rådgivare, företag

 • Generellt

  Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper inom de skatteområden som är relevanta för den rådgivning som du bedriver. Kunskapen ska leda till en bättre rådgivning, vilket i sin tur leder till nöjdare kunder och högre lönsamhet.

  Utbildningen innehåller ett avsnitt som översiktligt behandlar skattesystemet och beskattning av juridiska personer, samt ett avsnitt som behandlar specifika skatteområden för företag t.ex. moms, värdepapper och fastigheter.

  Från den 1 januari 2017 är utbildningen uppdaterad med de regler som gäller för 2017.

  Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 8 timmars distansstudier.

 • Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till dig som är rådgivare i finansbranschen (bank och försäkring), primärt till dig som jobbar direkt mot företagskund.

   

 • Genomförande

  Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med diagnostester, faktablad och e-kurser. Du inleder varje avsnitt i utbildningen med ett diagnostest. Resultatet vilka delar i varje avsnitt där du behöver komplettera dina kunskaper.

  Ämnet behandlas i ett flertal olika delområden. Genom diagnostest i varje delområde kan du anpassa dina studier utifrån dina förkunskaper.

  Utbildningen avslutas med ett sluttest.

 • Innehåll

  Utbildningen består av följande delområden:

  • Översikt skattesystemet
  • Översikt företagets inkomstbeskattning
  • Skattecykel inkomstskatt företag

  • Skatt i samband med:
  • Har anställda
  • Är momsskyldigt
  • Har värdepapper
  • Har fastighet
  • Saknar vinstsyfte
  • Företaget upphör

 • Kontakt

  För ytterligare information och support, kontakta:
  Finanskompetens Support
  Telefon 08-651 71 65

  För offert för större grupper, kontakta:

  Peter Laudon Meyer, Finanskompetens
  Peter Laudon Meyer
  Kundansvarig och partner