Certifiering Finansiella instrument för informationsgivare

 • Generellt

  Självstudieutbildning riktar sig till dig som lämnar information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster men som inte erbjuder investeringsrådgivning.

  Målet med utbildningen är att säkerställa dina kunskaper inom relevanta regelverk, hantering av kundens affärer, finansiella instrument och sparformer samt investeringar i ett bredare ekonomiskt perspektiv. Utbildningen säkerställer att du uppfyller Finansinspektionens föreskrifter för värdepappersrörelse inom ramen för Mifid 2. Vi hoppas att utbildningen också ska kunna leda till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder, kollegor eller motparter.

  Utbildningen är främst riktad till dig som i din yrkesroll arbetar med privat- och företagskunder inom retail. I Finansinspektionens föreskrifter ingår även ett säkerställande gällande kunskaper om ditt företags interna riktlinjer, rutiner och system. Det omfattas dock inte av denna utbildning.

 • Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till dig som till som lämnar information om placeringar och finansiella instrument och investeringstjänster till kunder, men som inte erbjuder någon investeringsrådgivning. Det kan exempelvis handla om marknadsföring, försäljning eller ordermottagning.  Det kan handla om kundkontakt personligen, kundträffar, via telefon eller att informationen lämnas på annat sätt såsom exempelvis via annonser, webbsidan, app eller skriftlig information till kund.

  Utbildningen är främst riktad till dig som i din yrkesroll arbetar med privat- och företagskunder inom retail. Exempel på företag som kan ha den här typen av roller är banker, fondbolag, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fintech-bolag.

   

 • Genomförande

  Du genomför utbildningen i Finanskompetens utbildningssystem Rådgivarportalen. Till din hjälp har du en detaljerad studieplan som steg för steg tar dig genom utbildningen. Du inleder varje etapp med diagnostest, som ger besked om vad du kan och inte kan.

  Efter att du har gått igenom utbildningen och känner dig redo, är det dags att genomföra ett Certifieringstest. För att bli godkänd krävs 70 % rätt eller mer.

 • Innehåll

  Den här utbildningen, liksom certifieringstestet är indelat i tre huvudområden.

  1. Regelverk och hantering av kundens affärer
  2. Finansiella instrument och sparformer
  3. Ekonomi

  Du inleder med ett diagnostest, som indikerar var du behöver plugga på mer eller mindre.

  Du skaffar dig kunskaper genom ett digitalt studiematerial i form av filmer,  utdrag i e-bok och faktablad mm.

  När du är redo genomför du ett Certifieringstest. Du behöver ha 70 procent rätt eller mer.

  När du är godkänd registreras ditt resultat i vårt system och du kan skriva ut ett intyg.

 • Kontakt

  För ytterligare information och support, kontakta:
  Finanskompetens Support
  Telefon 08-651 71 65

  För offert för större grupper, kontakta:

  Peter Laudon Meyer, Finanskompetens
  Peter Laudon Meyer
  Kundansvarig och partner