Penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Generellt

  Den här utbildningen ger dig förståelse för vad penningtvätt och terrorismfinansiering är, hur det kan gå till i praktiken och vilka aktuella regler som gäller. Efter utbildningen ska du veta vilka skyldigheter ditt företag och du som medarbetare har i en berörd verksamhet.

  Utbildningen bygger på lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter 2017:11. Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.

   

   

 • Målgrupp

  Är du anställd i ett företag inom finansbranschen som lyder under Lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism är detta en utbildning för dig.

 • Genomförande

  Utbildningen är en e-learning som tar cirka 30 minuter att genomföra. Den kan genomföras på dator eller mobilt. Ett kunskapstest avslutar utbildningen.

 • Innehåll

  Utbildningen behandlar:

  • Vad penningtvätt är och var pengarna kommer ifrån
  • Hur kan penningtvätt gå till
  • Vad finansiering av terrorism är och hur det kan gå till
  • Aktuella lagar och föreskrifter samt vilka aktörer som omfattas
   • Företagets ansvar
    • Allmän riskbedömning
    • Riktlinjer och rutiner
    • Utbildning
    • Kundkännedom
    • Riskklassificering
    • Övervakning
    • Rapportering
   • Ditt ansvar
    • Identifiering och kontroll
    • Syfte och art affärsförbindelse
    • Åtgärder
    • Uppföljning
    • Rapportering
 • Kontakt

  För mer information, kontakta:

  Peter Laudon Meyer, Finanskompetens
  Peter Laudon Meyer
  Kundansvarig och partner