Affärslösningar Företag22
Alla tester Livförsäkring LF107
Behörighet i bank89
Behörighet och säkerhet100
Certifiering Bolån108
Certifiering Finansiell rådgivning SPP19
Certifiering Finansiella instrument för informationsgivare111
Certifiering Försäkringsförmedling Liv Bas70
Certifiering Försäkringsförmedling Liv Påbyggnad105
Certifiering Försäkringsförmedling Liv Specialist106
Certifiering Försäkringsförmedling Sak Bas71
Certifiering Investeringsrådgivning12
Certifiering Investeringsrådgivning (Fondcertifiering)14
Certifiering Investeringsrådgivning Bas72
Certifiering finansiella instrument för Nordea DCM113
Diplomerad Livförsäkringsrådgivare3
Familjerätt92
Familjerätt i praktiken48
Finansiell rådgivning till konsument13
Företagsobligationer - så funkar det!84
Försäkringsförmedlarens roll och ansvar - Franchise16
Försäkringsförmedling21
Kundmötesträning för finansiella rådgivare69
Mifid 2 - Förändrade regler112
Minikurs Behörighet & säkerhet41
Minikurs Börshandlade investeringsprodukter40
Minikurs Etik för rådgivare39
Minikurs Finansiell ekonomi31
Minikurs Finansiell psykologi47
Minikurs Finansiell rådgivning38
Minikurs Fonder37
Minikurs Handel och administration30
Minikurs Investeringssparkontot46
Minikurs Kapitalbeskattning, kvittning m.m.45
Minikurs Kapitalförsäkring36
Minikurs Nationalekonomi35
Minikurs Penningtvätt44
Minikurs Pension och försäkringar28
Minikurs Placeringar och sparande27
Minikurs Privatekonomi och nationalekonomi29
Minikurs Regelverk26
Minikurs Risk och avkastning43
Minikurs Riskhantering34
Minikurs Räntebärande placeringar33
Minikurs Rådgivning och kundmöte25
Minikurs Skatt för rådgivare företag57
Minikurs Skatt för rådgivare privat56
Minikurs Strukturerade produkter49
Minikurs Traditionell försäkring32
Minikurs Värdepappershandel42
Penningtvätt och finansiering av terrorism109
Penningtvätt och terrorismfinansiering73
Placeringsrådgivning20
Skatt för rådgivare företag91
Skatt för rådgivare privat90
Skatt för rådgivare, FR & bitr FR (SEB)60
Skatt för rådgivare, FR små företag (SEB)61
Skatt för rådgivare, Kapitalrådgivare (SEB)62
Skatt för rådgivare, Kundtjänst med licens (SEB)63
Skatt för rådgivare, Privatrådgivare (SEB)64
Solvens II76
SwedSec Bolånelicens75
SwedSec Bolånelicens för LF65
SwedSec ERFARNA Bolånelicens98
SwedSec Ledning och kontroll68
SwedSec Rådgivare Distans85
SwedSec Rådgivare Distans med webbmöten6
SwedSec Rådgivare Flexibel (Tillägg kursdagar)8
SwedSec Rådgivare Komplett med webbmöten2
SwedSec Specialist Flexibel (Tillägg kursdagar)66
SwedSec för värdepappersmarknaden Distans23
SwedSec för värdepappersmarknaden Intensiv (2+1 dag)4
SwedSec för värdepappersmarknaden Komplett (2+3 dagar)5
SwedSec Öppet hus Rådgivare94
Swedsec Specialist Distans58
Swedsec Specialist Komplett (2+2+1 dag samt distansstudier)59
Säkerhet i fast & lös egendom88
Training Academy: Portföljteori för finansiella rådgivare74
UCITS IV18
ÅKU 200855
ÅKU 200950
ÅKU 201051
ÅKU 201152
ÅKU 201253
ÅKU 201354
ÅKU 201467
ÅKU 2015 Ledning och kontroll80
ÅKU 2015 Rådgivare78
ÅKU 2015 Specialist79
ÅKU 2016 Ledning och kontroll97
ÅKU 2016 Rådgivare95
ÅKU 2016 Specialist96
ÅKU 2017 Bolån104
ÅKU 2017 Ledning och kontroll103
ÅKU 2017 Rådgivare101
ÅKU 2017 Specialist102