Våra utbildningar

Finanskompetens har sedan 2001 jobbat för att stärka kunskap, kompetens och regelefterlevnad inom finansbranschen. Vi erbjuder både branschgemensamma och företagsanpassade utbildningar inom bank, finans och försäkring.

Hitta utbildning

Utbildningar i fokus

Utbildningsområden

Våra system

interna-tester-skärmar

Vi erbjuder skräddarsydda systemlösningar inom regelverk och compliance för bank, finans och försäkring. Systemet är uppdelat i moduler där du väljer de delar som passar era behov.

Genom ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt, ger våra lösningar dig enkel tillgång till den information du behöver för att säkerställa att ditt företag följer relevanta lagkrav och standarder.

All data sparas i Sverige.

Modulbaserat - välj de moduler som passar era behov.

Skräddarsydda systemtjänster för bank, finans och försäkring.

Systemmoduler

IDD 15 H ikon

IDD 15 H

  • Försäkring

I FI:s föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) finns det för försäkringsdistributörer ett krav på minst 15 timmars fortbildning och yrkesutveckling per individ och år.

Finanskompetens verktyg hjälper er att mäta och följa upp att alla omfattade anställda genomför sina 15 timmar fortbildning per år. Dessutom kan utbildningar och aktiviteter, såväl interna som externa, distribueras digitalt till de som omfattas och ska uppfylla 15 timmar.

Interna tester ikon

Interna tester

  • Försäkring
  • Bank
  • Finans

I både Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) samt värdepappersrörelse (FFFS 2017:2) finns krav på att vid start samt löpande säkerställa kunskap inom interna regler och riktlinjer samt relevanta system och produkter.

Finanskompetens verktyg hjälper er att skapa tester, distribuera dessa och följa upp att alla omfattade anställda genomför sina tester.

I systemet finns inställningar att tillgå, för att styrka att genomförandet sker på ett tillförlitligt sätt och enligt vedertagen testmetodik.

Egna affärer ikon

Egna affärer

  • Bank
  • Finans

Det finns regelverk som stipulerar hur anställda och uppdragstagare ska agera gällande egna och närståendes affärer med finansiella instrument.

Via Finanskompetens verktyg kan ni säkerställa efterlevnad av kraven på kontroll av anställdas egna affärer.

Håll koll på de transaktioner som de anställda rapporterar in, se aktuella positioner och skapa regler för att få notiser när någon regelöverträdelse sker.

Behörighet ikon

Behörighet

  • Försäkring
  • Bank
  • Finans

Det finns en hel del kontroller av de anställda som företag inom bank och försäkring måste göra vid nyanställning, tillståndsansökningar och även löpande. Det kan handla om lagkrav inom exempelvis försäkringsdistribution, krav inom Swedsec eller internt uppsatta regler och rutiner.

Vissa av dessa kontroller gör man en gång medan andra görs löpande årligen eller med annat intervall. Viktigt är att ha det dokumenterat så att man enkelt kan följa upp och visa att man uppfyller eventuella lagkrav. Allt detta kan du göra genom Finanskompetens verktyg.

  • Affärsträning

SÄLJ-, KOMMUNIKATIONS-, OCH LEDARSKAPSTRÄNING

Finanskompetens har länge jobbat med sälj-, kommunikations-, och ledarskapsträning som vi kallar för Affärsträning. Målet med utbildningarna är att öka kundnytta, kundnöjdhet och jobba effektivare och därmed skapa fler och bättre affärer.

Genomförandet av en affärsträning kan dels bestå av olika fysiska aktiviteter, till exempel klassrumsträning, uppgifter i mindre grupper eller enskild coachning. Det kan också bestå av digitala komponenter som deltagaren genomför på mobil eller dator.

Våra hållbarhetsutbildningar mot bank, finans och försäkring skapade ringar utanför branschen vilket gjorde att vi fick förfrågningar om att ta fram utbildningar som riktar sig till andra branscher. Detta är skälet till att vi har lanserat hållbarhetsutbildningar som riktar sig utanför finansbranschen.

Vi erbjuder hållbarhetsutbildningar som riktar sig mot en bred målgrupp och syftar till att sätta en grundplatta av kunskap inom hållbarhet i organisationen.

Det innehåll som skapas i Sustademy kommer stärka och bredda Finanskompetens utbud av utbildningar inom hållbarhet för flera roller inom finans- och försäkringsbranschen.

VARFÖR FINANSKOMPETENS

Djupa ämneskunskaper, gedigen erfarenhet och god pedagogisk förmåga är en förutsättning för att vara lärare hos oss. Likaså har våra tränare lång erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling och många har en bakgrund inom pedagogik och beteendevetenskap. Samtliga har en förankring i finansbranschen.

Ord från deltagare

VARFÖR FINANSKOMPETENS

ERFARENHET OCH EN MODERN PEDAGOGISK PLATTFORM

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom regelverk, ekonomi och produkter för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder. Majoriteten av de som går våra utbildningar är rådgivare, specialister, compliance eller chefer inom bank, värdepappers- och försäkringsbolag. Vi har vårt egenutvecklade LMS för att kunna presentera den bästa pedagogiska lösningen till våra kunder och deltagare. I administrationsdelen erbjuder vi ett skräddarsytt systemstöd inom compliance för registerföring samt att mäta, följa upp och säkerställa regelefterlevnad.