20 år av affärsträning och ledarskapsutbildning

Redan tidigt i Finanskompetens resa började vi erbjuda utbildningar som syftade till att utveckla rådgivare i sitt möte med kunden. Syftet då, liksom nu, har varit att inspirera och träna nya och befintliga rådgivare i sin kommunikation med kunderna.

Idag kallar vi det för Affärsträning och det som var viktigt för 20 år sedan är kanske ännu viktigare idag. Att genomföra ett kundmöte och att upprätthålla en kundrelation idag, ställer inte bara krav på god service och kommunikation utan det handlar också om en mängd regler och rutiner. Tack vare att vi alltid haft en djup kunskap om regelverk och compliance, kan vi på ett naturligt sätt väva in det i träningen.

Affärsträningen har både breddats och fördjupats till att omfatta allt fler yrkesroller och typer av möten och kommunikation. Kärnan i Affärsträningen har alltid varit att förstå kundens behov så bra som möjligt och att väcka kundens medvetenhet om viktiga frågor, så att rådgivaren i nästa steg kan ge råd som är lämpliga och håller över tid.

Under åren har vi och våra kunder sett att många av de verktyg, modeller och teorier som gäller i kundkommunikationen, är minst lika relevanta internt på en arbetsplats. Därför har vi i allt större omfattning även genomfört utbildningar inom samarbete, kommunikation och självledarskap, där målgruppen har varit samtliga medarbetare. Det handlar om att skapa goda relationer och ett bra arbetsklimat, för att utveckla både individer och nå organisatoriska resultat.

Bra ledare är en nyckel för att rådgivare och medarbetare ska utvecklas och fortsätta vara framgångsrika, oavsett om det gäller rådgivarroller eller i andra yrkesroller. Från att ha jobbat med ledarträningar med fokus på hur man coachar rådgivare, genomför vi idag hela ledarskapsprogram som spänner från individuella ledarbeteenden och det coachande ledarskapet, till att utveckla grupp och organisation.

Ofta gör vi insatser där affärsträning, ledarskap och självledarskap integreras, så att företaget kan få en mer genomgripande effekt på flera nivåer – både internt och gentemot kunder.

I våra utbildningar ser vi till att skapa program där vi använder en bra mix av både fysiska kursdagar, kortare pass på distans och digitala utbildningar. Vi skräddarsyr och anpassar varje upplägg efter våra kunders behov och förutsättningar.

VILL DU VETA MER?

Kontakta Olle Hernell på 0707-47 75 00 eller olle@finanskompetens.se.

Dela nyheten