6 månader som VD

Jonas Dahlqvist, FinanskompetensOm ett par veckor har jag varit VD på Finanskompetens i sex månader. Det har varit sex roliga månader. Jag har haft glädjen att få uppleva vilket starkt varumärke Finanskompetens är inom bank och försäkring samt vilka drivna och engagerade medarbetare jag har förmånen att få jobba med.

Jag har också kunnat konstatera att Finanskompetens framför allt förknippas med licenserings- och certifieringsutbildningar. Vi är kända för vår kompetens inom regelverk och finansiell ekonomi. Betydligt mindre kända är vi för vad vi gör inom kundmötesträning och inom det jag brukar kalla det golvnära ledarskapet. Det vill jag såklart ändra på. Vi kommer de närmaste veckorna att börja tydliggöra vår kompetens och vårt erbjudande inom området.

Kundmötet är alltid viktigt. För alla. För en bransch där produktportföljen är snarlik mellan olika aktörer, vilket nog kan sägas om bank- och försäkringsbranschen, är kundmötet ett av de viktigaste verktygen för att särskilja sig från sina konkurrenter och stärka sin position på marknaden. Därför är kontinuerlig kompetensutveckling av de medarbetare som möter kunder viktig. Du behöver hela tiden utveckla, repetera och träna din förmåga att genomföra kundmöten på ett framgångsrikt sätt och i enlighet med företagets strategier och värderingar.

Finanskompetens verklighetsnära kundträning är uppskattad av deltagarna och har visat sig ge resultat. Vi identifierar vad varje deltagare behöver träna på, ger tillgång till verktygenoch sedan möjlighet att träna om och om igen med återkoppling från både tränare och deltagare. Att vi kan branschen bidrar till vår trovärdighet hos deltagarna och till goda resultat.

Jag lovat att du kommer få höra mer om detta.

Jonas Dahlqvist

Dela nyheten