Återkommande regulatoriska utbildningar

Våra kunder har att förhålla sig till många olika regelverk för att kunna säkerställa sin verksamhet. De påverkas också av risker av olika typ i sin verksamhet. Detta gör att medarbetarnas kunskap blir en väldigt viktig faktor, både för att se till att regelverk följs, men också att risker hanteras på ett bra sätt.

Flera områden kräver därför löpande uppdatering för att säkerställa medvetenhet och kunskap i dessa områden. Stora investeringar görs i tex it-säkerhet, system och gedigna interna regelverk. Men om medarbetarnas kunskap inte följer med i detta utgör det en risk för att tex utsättas för cyberattacker, åläggas med viten eller på andra sätt inte efterleva regelverk. För att kunna stötta våra kunder på bästa sätt har Finanskompetens den senaste tiden ökat utbudet inom dessa områden.

Exempel på utbildningar är anti-korruption, informationssäkerhet, GDPR och penningtvätt och finansiering av terrorism.

Alla dessa fyra är utbildningar som vi på Finanskompetens erbjuder och som vi även löpande uppdaterar och förnyar. Syftet med detta är inte bara att alltid ha den senaste informationen i utbildningarna, utan också för att våra kunder ska kunna erbjuda utbildningen till sina anställda med en ny upplevelse varje gång den anställde måste göra utbildningen.

Vill du veta mer - hör av dig till oss!

Dela nyheten