Bra start för utbildningen SwedSec Specialist Komplett

Just nu genomför vi våra första lärarledda utbildningsdagar i SwedSec Specialist Komplett. Utbildningen förbereder för SwedSecs licensieringstest för specialister. Utbildningsdagarna kombineras med självstudier i Rådgivarportalen.

Bland deltagarna återfinns investeringsspecialister, private bankers, försäljningsansvariga, riskanalytiker, fondanalytiker och chefer på olika institut.

Sofie Larsson, FInanskompetens– Alla har yrkeserfarenhet, så det blir spännande diskussioner. Många har varit med om situationer som lärarna berättar om och kan komma med egna exempel och så spinner samtalet vidare och blir mycket intressant. Deltagarna uppskattar framför allt våra lärares förmåga att göra bra praktiska kopplingar till de många gånger teoretiska kunskapskraven, säger Sofie Larsson, utbildningschef på Finanskompetens.

Har du bestämt dig för att skriva SwedSecs licensieringstest för specialister innan sommaren?

Då är du välkommen att gå en eller flera av de tre återstående lärarledda dagarna av utbildningen; 21 maj, 22 maj respektive 3 juni. Oavsett om du reden deltar i vår distansutbildning eller om du enbart vill delta i de lärarledda dagarna. Två dagar behandlar finansiell ekonomi och makroekonomi och en dag etik och regelverk.

Läs mer om SwedSec Specialist Komplett

Dela nyheten