Det pratas om….”Learning tech”

Det pågår en ständig utveckling inom Learning tech, tekniska verktyg och kanaler för att distribuera utbildningar via. Historiskt sett så har ett LMS, Learning Management System, fungerat som en kurskatalog. LMS var ett system för styrning av lärande med fokus på regelefterlevnad och handhavandet av detta.

Idag ställs fler och andra krav på ett LMS! Lärande handlar inte enbart om innehåll utan om sammanhang!

Majoriteten av lärandet sker under arbetet, och det kräver en helt annan typ av tillgänglighet. För att bli bättre på vårt jobb behöver vi verktyg som distribuerar tips, rekommendationer samt möjliggör uppdatering och underhåll av det vi lärt oss, i rätt sammanhang.

Hur långt har learning tech kommit, och hur väl anpassad är de olika verktygen för att tillgodose dagens lärande?  Nedan går vi igenom två aktuella typer av verktyg som komplement till andra för att skapa en integrerad lärplattform:

  • LXP: en användarcentrerad plattform med innehåll från olika källor som via öppna api:er kan kommunicera med andra system. Systemet som mäter all aktivitet tillhandahåller användaren personliga rekommendationer utifrån hans eller hennes, angivna meriter, beteendemönster, tidigare kategorier utförda utbildningar med mera. Innehållet är dessutom anpassat för mobila enheter. På så sätt kan nvändaren interagera med plattformen på en individanpassad nivå, såsom i streamingtjänsterna Netflix eller Spotify.
  • Micro-learning: en kort och riktad lärandeaktivitet, som användaren får i form av exempelvis en film, en kort ljudinspelning, quizz, case med ställningstagande med mera. Micro-learning är en uppskattad lärmetod, bland annat för att den upplevs lika enkel och tillgänglig att använda som exempelvis sociala kanaler, som Instagram, Twitter och liknande. Micro-learning är ett sätt att bevara och säkerställa kunskaper över tid genom att kunskap på detta sätt kan portioneras ut till användaren. Användaren kan dessutom återvända och repetera aktiviteten, till exempel i en arbetssituation som kräver den specifika kunskapen.

På Finanskompetens arbetar vi i snabb takt med att vidareutveckla våra system och utbildningsmoduler för att underlätta lärande och implementering av kunskap.

Vi erbjuder systemlösningar kopplade till utbildning, compliance, administration och registerföring för att kunna lösa de behov som finns hos våra kunder. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Dela nyheten