Det pratas om…re-skilling

Re-skilling är högst aktuellt i och med rådande pandemi som skakat om samhällen och organisationer globalt. Re-skilling som på svenska kan översättas till omskolning kan vara både frivillig men också resultatet av snabba skiften och omställning som i exemplet med Covid-19 pandemin.

Över en natt fick många branscher ställa om till att bedriva stora delar av organisationen på distans och genomföra samarbeten och möten digitalt. Detta i sin tur ledde till att många blev tvungna att utveckla sin kompetens och skaffa nya kunskaper om de olika digitala mötesverktygen som finns på marknaden. Här kan du läsa mer om lärdomar vi, på Finanskompetens tog med oss när vi ställde om från fysiskt lärande till distans.

I och med pandemin har jobb försvunnit och många yrkesroller förändrats. Vissa företag och organisationer har till exempel behövt omorganiseras och lära upp fler på kritiska tjänster för att stötta upp vid till exempel sjukdomsfall. I och med att coronaviruset sprider sig i stor omfattning i samhället  arbetar vissa organisationer förebyggande med omskolning och utveckling av sina medarbetare. Det förebyggande arbetet innebär att till exempel identifiera för verksamheten, kritisk kompetens och kunskap och möjliggöra för sina medarbetare att omskola sig och/eller utveckla och bygga upp ytterligare kunskap och kompetens.

På Finanskompetens erbjuder vi flera förberedande certifieringar för bland andra den som är ny inom sin yrkesroll, behöver skolas om eller behöver addera ytterligare kunskap och kompetens till sin yrkesroll. Här kan du läsa mer om vårt utbud av förberedande utbildningar inför olika Swedseclicenser och våra olika certifieringsutbildningar.

Dela nyheten