Det pratas om…”xAPI”

Om du jobbar med digitalt lärande har du troligen hört talas om SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Kanske även xAPI låter bekant?

xAPI (Experience API även kallat Tin Can) är precis som SCORM en standard för att mäta och rapportera digitala utbildningsaktiviteter till ett system exempelvis ett LMS (Learning Management System).

Vad är det då som skiljer SCORM och xAPI?

SCORM

SCORM togs fram redan 1999 på uppdrag av amerikanska försvarsdepartementet. SCORM har under åren kommit i ett antal olika versioner (T.ex. SCORM 1.2 och SCORM 2004 3rd Edition). Trots att standarden har många år på nacken är det fortfarande den överlägset mesta använda för att paketera e-learning. Det SCORM 2004 kan göra är i princip att mäta och rapportera poäng, progress i utbildningen, tid och avklarande.

xAPI

xAPI som lanserades 2013 erbjuder helt andra möjligheter till mätning och analys. Den största skillnaden mot SCORM är att xAPI erbjuder möjligheten att mäta lärande i nästan vilken kontext som helst och inte bara i ett LMS. Där SCORM behöver ett LMS behöver xAPI bara ett LRS (Learning Record Store). Det är här all data om lärandeutvecklingen sparas. En fördel är att xAPI kan användas offline och rapporterar tillbaka när den kommer online igen, till skillnad mot SCORM som måste vara online för att fungera. xAPI stöds idag av de flesta LMS och det har pratats om i flera år men används ändå i mycket liten utsträckning.

Kanske blir 2020 året då xAPI kommer att slå igenom på riktigt?

Vi på Finanskompetens har medverkat i projekt där xAPI har använts för att kommunicera till externa LMS såsom exempelvis SABA. Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Dela nyheten