E-utbildning i Solvens II

Finanskompetens har utvecklat en e-utbildning i Solvens II för Länsförsäkringar. Utbildningen riktar sig till styrelsemedlemmar och medarbetare och tar upp de nya kraven och vad de innebär för Länsförsäkringar och deras kunder.

Solvens II är samlingsnamnet på de nya solvensregler för försäkringsbolag som arbetas fram inom EU. Solvens II ska vara infört i alla EU-länder senast 1 januari 2016.

Vill du veta mer, kontakta Peter Laudon Meyer.

Dela nyheten