FI föreslår nya allmänna råd kring konsumentkrediter

Finansinspektionen la häromveckan fram ett förslag kring nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden som ersätter nuvarande allmänna råd (FFFS 2014:11).

I de nya råden finns exempelvis tillägg och ändringar i de delar som rör tillämpningen av bestämmelserna om god kreditgivningssed och kreditprövning i 6 § och 12 § konsumentkreditlagen (2010:1846). Ett exempel är förfarandet för kreditprövning.

Råden är ute på remiss till 5 maj 2021 och föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

Läs mer hos Finansinspektionen: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2021/finansinspektionen-foreslar-nya-allmanna-rad-om-krediter-i-konsumentforhallanden/

Finanskompetens jobbar just nu med en utbildningssatsning riktad mot personer som jobbar med konsumentkrediter. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer!
Javier Massot
Kundansvarig
Dir: +46 70-588 23 95
E-post: javier.massot@finanskompetens.se

Dela nyheten