FI granskar hantering av penningtvätt och terrorismfinansiering

Idag avslöjar Svenska Dagbladet att Finansinspektionen i det tysta har inlett en stor granskning av de svenska storbankerna och deras hantering av penningtvätt och terrorismfinansiering. Enligt FI handlar det om en fristående granskning med särskilt fokus på riskfyllda kundtyper. De exemplifierar med personer bosatta utomlands och särskilt förmögna private-bankning-kunder.

– Det vi tittar på är om bankerna agerar på ett korrekt sätt mot kunderna. Det finns en risk att man ställer mindre krav på de här kundgrupperna för att de är välkända och har mycket kapital på banken, säger Liselott Alström på Finansinspektionen till SvD.

Inom kort släpper Finanskompetens en ny utbildning om penningtvätt och terrorismfinansiering. Utbildningen har tagits fram med anledning av Lagen om straff för penningtvättsbrott, som trädde i kraft 1 juli i år, men tar även sin utgångspunkt i övriga lagar, rutiner och föreskrifter om penningtvätt och terrorismfinansiering.

Linda Baggio på Finanskompetens
Linda Baggio, Finanskompetens

– Med utbildningen vill vi vidga bilden av vad penningtvätt är och dess koppling till terrorismfinansiering. Vi går igenom vad du som medarbetare i en berörd verksamhet har för ansvar och hur du bör agera. En enskild medarbetare kan vara en avgörande pusselbit i att bekämpa penningtvätt. Det behöver vi öka medvetenheten om, säger Linda Baggio, pedagogisk projektledare på Finanskompetens.

Mer än 15.000 företag i Sverige omfattas av lagstiftningen och har gransknings- och rapporteringsskyldighet. Utöver finansiella företag som banker, fondbolag och försäkringsbolag omfattas verksamheter som exempelvis kasinon, fastighetsmäklare, revisorer, advokater och skatterådgivare. Dessa företag har också skyldighet att genomföra utbildning för sina medarbetare. Utbildningen kan bestå av Finanskompetens nya utbildning i kombination med att man säkerställer att medarbetarna kan tillämpa företagets interna riktlinjer.

Finanskompetens nya utbildning är 25 minuter lång och kan genomföras på läsplattor, mobiltelefoner och datorer.

Vill du veta mer, kontakta Peter Laudon Meyer eller Jonas Dahlqvist.

Dela nyheten