FI:s föreskrifter om försäkringsdistribution klara

Nu är Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution klara (FFFS 2018:10). De är en del i genomförandet av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). De börjar gälla den 1 oktober 2018, med vissa undantag.

Läs mer här

Dela nyheten