Frukostseminarium 5/12:
Bokar ni rätt kundmöten?

Minska säljhinder – öka antalet utgående samtal

Genom att vara proaktiva kan vi bättre styra vilka kunder som kommer till våra rådgivningsmöten. Självklart! Däremot är det inte lika självklart att rådgivarna på ditt kontor med glädje greppar luren och söker upp de kunder som har störst potential. Istället riskerar deras agenda att fyllas med möten med kunder som själva har tagit kontakt eller som de har kontakt med sedan tidigare. Och det blir inte alltid rätt kundmöten.

Välkommen till ett frukostseminarium om hur ni kan öka antalet nya kontakter och i förlängningen antalet affärer. Seminariet handlar om det obehag många människor känner inför att ta nya kontakter och vad vi kan göra åt det. Rädslan kommer av ett emotionellt fenomen som kallas Sales Call Reluctance®. På svenska kallar vi det för säljhinder och det har varken med bristande kompetens, förmåga eller färdigheter att göra.

Vi går igenom:

  • Vad säljhinder är
  • Hur man övervinner säljhinder
  • Att låg kontaktnivå även kan ha andra förklaringar.

Genom att dämpa säljhinder kan ni öka antalet tagna kontakter och i förlängningen resultatet av era kundmöten. Samtidigt kommer rådgivaren att lära sig ett sätt att jobba med nykundsbearbetning som han eller hon känner sig mer bekväm med.

Seminariet leds av Per Henningsohn, tränare på Finanskompetens, med lång erfarenhet av av coacha säljare i nykundsbearbetning.

Dag: fredag 5 december
Tid: frukost 8-8:30, seminarium 8:30-9:30
Plats: Freys hotel, Bryggargatan 12, Stockholm
Anmälan: info@finanskompetens.se

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser begränsade, så anmäl dig asap.

Varmt välkommen hälsar vi på Finanskompetens!

Dela nyheten