Frukostseminarium på temat licensieringsutbildningar

Torsdag den 3 april har Finanskompetens ett frukostseminarium med våra kunder då vi utvärderar och diskuterar hur vi kan vidareutveckla våra licensieringsutbildningar. Det här är det tredje seminariet på samma tema sedan vi började utveckla de nya utbildningarna för SwedSecs rådgivartest. Nu har 700 rådgivare genomgått utbildningarna och vi kan dra slutsatser om hur väl distans- respektive den lärarledda utbildningen har förberett dem inför testet.

– Intresset för seminariet är stort från utbildningsansvariga på de företag som vi samarbetar med. Både de och vi uppskattar att mötas i ett branschgemensamt forum för att diskutera utbildning och kompetensutveckling, säger Sofie Larsson, utbildningschef på Finanskompetens.

Sofie fortsätter:
– Vi har ett nära samarbete med våra kunder och är måna om att lyssna och förbättra utifrån deras behov och önskemål. Vissa önskemål kan vi ta fasta på i de branschgemensamma utbildningarna, andra önskemål kan vi möta i skräddarsydda, företagsanpassade utbildningar och utbildningsmoment. Målet är alltid att rådgivarna ska få en effektiv utbildning som leder till att de klarar testet och har nytta av sina nya kunskaper i vardagen som rådgivare.

Seminariet äger rum torsdagen den 3 april, kl 8:15-10 i Finanskompetens lokaler på Wallingatan. Hör av dig till Sofie Larsson om du har frågor eller vill veta mer.

Dela nyheten