GoAML: Finanspolisens nya rapporteringssystem vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism

Finanspolisen är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) och ansvarar för underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolisen tar hand om information om förbrott till penningtvätt, när penningtvätt kan misstänkas vara ett sätt att dölja vinning av brott, eller information som omfattar finansiering av terrorism.

 

GoAML

GoAML är ett nytt system för inrapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Tanken med systemet är att öka kvaliteten på inrapporterat material och stärka Finanspolisens analysförmåga och möjlighet att upptäcka och lagföra kriminella aktörer.

GoAML är utvecklat av FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) och är anpassat för att stödja finansiell underrättelseverksamhet både på operativ och strategisk nivå. Införandet av goAML är framflyttat och nu beslutat till 1 mars 2019. Föreskrifterna planeras däremot att träda i kraft 1 april 2019.

 

Vad säger statistiken?

Under 2017 inkom 16 551 rapporter till Finanspolisen.

Dessa rapporter kom från totalt 228 verksamhetsutövare och myndigheter, varav 96 av dessa var banker.

 

 

De tre största branscherna som rapporterade in till Finanspolisen:

Bank- eller finansieringsrörelse inkl kreditmarknadsföretag: 12 169 rapporter
Betaltjänstverksamhet: 3 674 rapporter
Kasino: 296 rapporter


Den tre vanligaste anledningarna till misstanke var:

Upprepade överföringar/
stora överföringar till konto:
29,0 %
Ovanlig avvikande
transaktion:

21,5 %
Upprepade utlandsbetalningar/
stor utlandsbetalning:
17,8 %

Swish

Swish är en populär tjänst som används av många. Att snabbt och enkelt kunna överföra pengar gör dock att den, som andra lagliga tjänster, av vissa kan användas i brottsliga syften. Finanspolisen tar i sitt informationsblad ”Finanspolisen informerar” upp några indikatorer man bör fästa vikt vid när det gäller övervakning av swish-transaktioner. Ett exempel är bedrägerier där en brottsvinst kommer in till ett konto och snabbt överförs till ett annat. Där man använder Swish för skiktning, dvs för att skapa ett antal lager eller led mellan brottet och brottsutbytet ska dölja pengarnas ursprung. Läs vidare och fler exempel här.

Källa: Finanspolisens årsrapport 2017 och Finanspolisen informerar Maj 2018

Läs mer om Finanspolisen här

Dela nyheten