IDD träder i kraft fullt ut för förmedlare

Förra året var ett händelserikt år när det gäller nya regelverk, med exempelvis GDPR och IDD (Insurance Distribution Directive).

Regelverket för IDD trädde i kraft 1 oktober 2018, men det fanns övergångsregler för förmedlare som träder i kraft idag (23 februari 2019). Övergångsreglerna gällde kraven på kunskap och kompetens i 4 kap. samt insikt och erfarenhet i 5 kap. 3–6 §§ i FFFS 2018:10. Dessa skulle senast vara uppfyllda den 23 februari 2019.

IDD är något som påverkar många av våra kunder. Exempel på områden där reglerna har förändrats för försäkringsdistributörer är krav på produktstyrning, hantering av intressekonflikter, information till kund och inte minst kunskap och kompetens. IDD ställer i det senare krav på att medarbetare har rätt och aktuell kunskap och kompetens för sina arbetsuppgifter.

Vi på Finanskompetens håller på att ta fram utbildningar med tillhörande tester och systemstöd för att hjälpa våra kunder i denna process. Läs mer här om våra tjänster kring IDD.

Dela nyheten