Inspirerande träff med Finanskompetens nätverk

Den 17 oktober genomförde vi en nätverksträff för alla de människor som är en del av Finanskompetens verksamhet. Här ingår våra lärare som var och en har sina specifika ämneskunskaper inom finans och försäkring, våra tränare som övar våra utbildningsdeltagare i att tillämpa sina nya kunskaper i kundmötet och de konsulter som tillför Finanskompetens pedagogiska och tekniska verktyg för att vi ska kunna skapa ett varierat lärande i våra utbildningar.
– När vi samlas i ett och samma rum slås man av bredden av vår kompetens och hur mycket vi därmed kan hjälpa våra kunder med, säger Göran Bäckström på Finanskompetens.

Under nätverksträffen diskuterade vi Finanskompetens framtidsplaner och hur vi kan utveckla ett ännu närmare samarbete.
– Tongångarna var mycket positiva. Alla ser stora möjligheter att dra nytta av varandras kompetenser och att växa tillsammans, säger Göran Bäckström.

Dela nyheten