Kundmötesträning viktig i Nordeas livdiplomutbildningar

Michael Malmström, Nordea

Hej Michael Malmström!

Du är ansvarig för Nordeas livdiplomutbildning. Ni lägger stor vikt vid kundmötesträningen i utbildningen. Varför då?
– Pensionsförsäkringarna har förenklats, men många av våra kunder har kvar gamla svårtolkade lösningar. Som rådgivare måste du kunna hjälpa kunderna att reda ut vilka olika pensionslösningar de har, vad de innebär, vilka förändringar de kan göra, hur de kan ta ut sina pensioner och så vidare. Att kunna ge kompetenta råd om alla typer av försäkringslösningar kräver kompetens i behovsanpassad försäljning och rådgivning.

Vilka teoretiska kunskaper behöver era försäkringsrådgivare?
– Vi rekryterar framför allt våra försäkringsspecialister internt, så de är redan rådgivare med en SwedSec-licens i botten. Diplomutbildningen ser vi därför som en påbyggnad för att vässa dem inom liv och pension. Framför allt behöver de kunskaper i försäkringsteknik, lag och avtal.

Ni har kört utbildningen i 9 år. Vilka effekter kan ni se?
– Den har gett ett klart mervärde för samtliga inblandade: kunder, medarbetare och Nordea. Att våra medarbetare känner en större trygghet i mötet med kunden skapar förtroende, mer affärer och ger nöjdare kunder. Kunderna har fått en mer positiv upplevelse av själva kundmötet och vi har fått lättare att hitta nytt kapital utanför Nordea. Pensionsförsäkringen är svenskens största sparkapital. Genom att hjälpa våra kunder att ta kontroll över sina pensionsförsäkringar, blir de mycket nöjdare med Nordea totalt sett.

Hur är det att arbeta ihop med Finanskompetens?
– Vi har ett tätt samarbete, som jag är djupt involverad i. Vi lär oss mer och mer av varandra, så programmet blir bara bättre och bättre för varje gång vi kör det. Jag känner mig trygg med Finanskompetens och jag uppskattar lyhördheten.

Och vad är det då som är det vinnande konceptet?
– En stor del ligger i kombinationen av teori och praktiskt träning. En annan del är de kompetenta lärare som vi får tillgång till genom Finanskompetens försorg. Den här utbildningen ska vara krävande och tuff. Det ska kännas bra när du är klar. Sedan börjar det stora jobbet, att ta med dina nya kunskaper ut i vardagen.

Läs mer om Finanskompetens kundmötesträning >>

Dela nyheten