Kunskapskraven för ÅKU 2014 är här

Malin Jansson

Det är ovanligt många licensierade rådgivare som ska göra Årlig Kunskapsuppdatering nästa år. SwedSecs inträdestest har bidragit till att vi nu har över 20.000 licensinnehavare i Sverige. SwedSec har nu gått ut med kunskapskraven för ÅKU 2014.

– Förutsättningarna är något annorlunda jämfört med tidigare år, säger Malin Jansson, projektledare på Finanskompetens. Rådgivarna har tagit sina licenser på olika sätt; genom inträdestestet, testet för värdepappersmarknaden eller genom licensieringstestet för rådgivare. Alla ska dock göra samma ÅKU. Den enda skillnaden är att ett avsnitt som handlar om uppföranderegler i handlarrummet är obligatorisk för de som har skrivit testet för värdepappersmarknaden, medan det är frivilligt för de båda andra grupperna.

Den heterogena målgruppen ställer höga krav på att fånga upp och anpassa innehållet i ÅKU till deltagarnas olika förkunskaper. Här ser vi en klar fördel med Finanskompetens ÅKU-upplägg. Deltagaren startar med ett kunskapstest för att sedan bli hänvisad till att endast genomföra de avsnitt där han eller hon behöver öka sina kunskaper.

ÅKU 2014 kommer bli ungefär lika omfattande som tidigare års kunskapsuppdateringar. – Det är en bra mix mellan olika områden, mellan sådant som känns rykande aktuellt och sådant som är viktigt att påminnas om och reflektera över. Det här kan vi göra något bra av!, konstaterar Malin. Ett exempel på ett aktuellt ämne är ”Passandebedömning för strukturerade produkter”. Efter Finansinspektionens sanktioner mot ett enskilt institut har detta varit högt uppe på agendan hos många aktörer det senaste året.

– Ett par andra väl valda områden är ”Aktiv och passiv förvaltning” och ”Banksekretessen”. Det senare är en av dessa nyttiga påminnelser som rådgivare behöver. Det är värdefullt att få reflektera över hur omfattande banksekretessen är när det gäller kunder och även internt mellan kollegor.

ÅKU 2014 innehåller följande ämnesmoduler:
  • Vad innebär det att ha SwedSec licens?
  • Aktiv och passiv förvaltning
  • Passandebedömning, rådgivning och strukturerade produkter
  • Lagen om förvaltning av alternativa investeringsfonder
  • Skatt: självrättelse och pension utomlands
  • Fallstudie Sekretess
  • Fallstudie Uppföranderegler i handlarrummet
Dela nyheten