Torbjörn Malder

Torbjörn Malder träffar du på Finanskompetens när du vill utveckla och träna din kommunikations- och samarbetsförmåga kopplat till din yrkesroll. Med mycket erfarenhet och engagemang förmedlar han vad som är viktigt att tänka på i de olika delarna, för såväl den individuella som för gruppens och organisationens utveckling. Torbjörn har samarbetat med Finanskompetens i drygt […]

Läs mer

Mats Lundqvist

Mats Lundqvist träffar du på Finanskompetens utbildningar som innehåller ledar- och organisationsutveckling samt förhandlings- och kundmötesmetodik. Nästan undantagslöst är detta företagsanpassade utbildningar för privatrådgivare, private bankers och chefer. Mats har lång erfarenhet som affärs- och organisationskonsult och har förmågan att kombinera det hårda, såsom mål och strategi, med det mjuka, som till exempel personlig, grupp […]

Läs mer

Jonas Davidson

Jonas Davidson Vitell träffar du när vill utveckla och träna din kommunikationsförmåga och ditt affärsmannaskap. Han är expert på att få det komplicerade att kännas enkelt och mänskligt. Jonas har samarbetat med Finanskompetens sedan starten av bolaget. Jonas har arbetat med rådgivning och försäljning inom försäkring, ledarskap, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete under många år. Som kuriosa kan […]

Läs mer