Mycket på gång inom bolån!

Det händer mycket nu på bolåneområdet. Kreditinstituten har haft fullt upp med att anpassa sig till nya regler, inte minst amorteringskravet. SwedSec lanserade sitt licensieringstest i augusti så nu kan nya och befintliga bolånerådgivare ta licensen.

Samtidigt har arbetet med den nya lagstiftningen försenats, vilket gör att vissa kunskapskrav inte ingår i testet från början. Under en tid framöver gäller det för alla i branschen och inte minst för oss som tillhandahåller utbildningar inom bolåneområdet, att hänga med i utvecklingen.

Våra ämnesexperter på bolåneområdet bevakar utvecklingen när det gäller allt från regelverk, skatt, bostads- och bolånemarknad, till hur alla delar ska tillämpas i bolånerådgivningen.

Läs Ann-Sophie Hessers syn på utvecklingen inom regelområdet för bolån, och Annika Creutzers analys av Finansinspektionens årliga bolånerapport 2016 som publicerades den 14 april.

På Finanskompetens har vi utbildning på plats för dem som ska skriva licensieringstestet för bolån, och vi uppdaterar den löpande i takt med att nya bestämmelser blir klara. 

 

 

Dela nyheten