Nu bygger vi utbildningen för SwedSecs test för specialister

Kunskapskraven för SwedSecs nya licensieringstest för specialister publicerades i oktober, så nu är vi i full gång med att utveckla vår utbildning inför testet. Det införs vid årsskiftet, samtidigt som testet för värdepappersmarknaden tas bort.

– Stora delar av kunskapskraven för specialisttestet överensstämmer med de som tidigare har ställts i testet för värdepappersmarknaden, säger Sofie Larsson, Utbildningschef på Finanskompetens. Skillnaderna ligger i att det nya testet ställer högre krav på kunskaper i ekonomi. Det blir mer national- och företagsekonomi och en djupdykning i finansiell ekonomi. Skatt, pension och försäkring är exempel på områden som inte längre ingår.

Finanskompetens kommer erbjuda utbildning på såväl distans som i kombination med lärarledd utbildning. Distansutbildningen kommer bli tillgänglig först, i början av januari, medan lärarledd utbildning planeras med start i februari/mars.

 

Utgår från utbildningen för värdepappersmarknaden

– Vi bygger utbildningen med utgångspunkt från vår populära utbildning inför värdepappersmarknadstestet. Vi kommer använda samma lärare, ha motsvarande struktur för vår studieplan, fortsätta med programansvariga – kort sagt hålla fast vid det som fått drygt 75 procent av deltagare att klara testet, vid första försöket, med godkänt resultat. Vi planera också att vidareutveckla utbildningen pedagogiskt allt eftersom. Vi kommer bland annat ta in mer film.

Precis som vår utbildning inför värdepappersmarknadstestet kommer den nya utbildningen vara en bra allmänutbildning för alla som jobbar i och med branschen, även för dem som inte omfattas av SwedSecs krav på licensiering.

– Genom åren har vi haft många deltagare från Finansdepartementet, Finansinspektionen och andra myndigheter och företag som inte är SwedSec-anslutna, liksom från olika stödfunktioner inom finansiella institut där personalen behöver en allmänbildande kunskap för att förstå verksamheten och inte minst regelverken bättre, berättar Sofie Larsson.

Läs mer om vår nya distansutbildning inför specialisttestet

Dela nyheten