Nu går det att boka SwedSec för informationsgivare

Sedan Mifid 2 trädde i kraft har det för de som för institutets räkning lämnar information om finansiella instrument, investeringstjänster och sidotjänster funnits krav på säkerställande av kunskap och kompetens inom ett antal områden.

Från den 2 april går det att boka licensieringstest och diagnostiskt test för informationsgivare via SwedSec.

Licensieringstestet består av 60 ordinarie uppgifter och fem s.k. utprövningsuppgifter. För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt. Läs mer hos SwedSec här.

Finanskompetens har tagit fram en förberedande utbildning inför testet för informationsgivare. Till SwedSec-licens – Informationsgivare Distans

Dela nyheten