Ny utbildning – Introduktion försäkringsmarknaden

Vi har precis lanserat en ny utbildning - Introduktion försäkringsmarknaden. Utbildningen riktar sig till nyanställda på försäkringsbolag eller i andra företag som distribuerar försäkring. Den vänder sig även till anställda i försäkringsbranschen, som inte distribuerar försäkringar till kunder, som vill repetera sina kunskaper.

I utbildningen får deltagaren insikt i försäkringsbranschens betydelse för Sveriges samhällsekonomi, där försäkringar driver hållbara ekonomier, hälsa och tillväxt. Den behandlar olika försäkringsprodukter, deras roll i att komplettera socialförsäkringar och skapa trygghet för individer och företag.

Det övergripande målet med denna utbildning är att med stora penseldrag ge dig en översiktsbild av försäkringar och delar av försäkringsmarknaden och dess roll i samhället.

Till utbildningen - Introduktion försäkringsmarknaden.

Dela nyheten