Ny utbildning – Marknadsmissbruk

I en bransch där integritet och förtroende är fundamentalt, är förståelsen för marknadsmissbruk och dess regelverk avgörande för alla anställda inom finansbranschen. Reglerna om marknadsmissbruk, som omfattar alla aktörer på värdepappersmarknaden, är centrala för att upprätthålla en rättvis och transparent marknad. De gäller såväl stora institutioner som enskilda individer, och sträcker sig från högsta ledningsnivå till den enskilde medarbetaren.

Vi har precis lanserat vår nya utbildning kring marknadsmissbruk. Med fokus på EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och direktivet (MAD), samt tillhörande svenska regler, syftar den nya utbildningen till att ge en grundlig förståelse för marknadsmissbruksbrott såsom insiderhandel, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation.

Denna branschgemensamma utbildning är utformad för att säkerställa att deltagarna förstår syftet med reglerna och hur dessa tillämpas i praktiken. Genom interaktiv e-learning och avslutande kunskapstest får deltagarna inte bara kunskaper om viktiga begrepp och regler men även om rapporteringsskyldigheter och de sanktioner som kan följa vid regelöverträdelser.

Utbildningen riktar sig främst till anställda i finansbranschen, men är också relevant för privatpersoner och företagare som handlar på värdepappersmarknaden.

 

Till utbildningen - Marknadsmissbruk >>

Dela nyheten