Ny utbildning om penningtvätt och terrorismfinansiering

Nu erbjuder Finanskompetens en ny utbildning om penningtvätt och terrorismfinansiering. Ämnet är aktuellare än någonsin. Finansinspektionen genomför just nu en granskning av storbankernas hantering av detta och i somras infördes den nya lagen om straff för penningtvättsbrott.

Finanskompetens nya utbildning är 25 minuter lång och genomförs på dator, mobil eller surfplatta. Linda Baggio, pedagogisk projektledare på Finanskompetens, berättar:

Linda Baggio, Finanskompetens– Med utbildningen vill vi vidga bilden av vad penningtvätt är och dess koppling till terrorismfinansiering. Vi går igenom vad du som medarbetare i en berörd verksamhet har för ansvar och hur du ska agera enligt lagar och föreskrifter. En enskild medarbetare kan vara en avgörande pusselbit i att bekämpa penningtvätt. Det behöver vi öka medvetenheten om.

Mer än 15.000 företag i Sverige omfattas av lagstiftningen och har gransknings- och rapporteringsskyldighet. Utöver finansiella företag som banker, fondbolag och försäkringsbolag omfattas verksamheter som exempelvis kasinon, fastighetsmäklare, revisorer, advokater och skatterådgivare. Dessa företag har också skyldighet att regelbundet genomföra utbildning för sina medarbetare.

– Vår nya utbildning utgör en bra grund och utöver detta behöver varje enskilt företag komplettera med anpassad information om företagets interna riktlinjer, rutiner och regelverk.

Här kan du läsa mer om utbildningen och se ett klipp ur den >>

Dela nyheten