Nya regler om egna affärer

Fondhandlarföreningen har beslutat om nya regler för anställdas affärer med finansiella instrument. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019.

En förändring gäller närståendes affärer där reglerna överlämnar till föreningens medlemmar att bedöma omfattningen av kravet. En annan förändring är att reglerna inte längre omfattar innehav i fonder.

Till reglerna >

Följebrev >

Dela nyheten