Nya versioner av GDPR och Penningtvätt

Vi har i dagarna släppt nya uppdaterade versioner av GDPR och Penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa utbildningar är designade för att ge både nybörjare och erfarna yrkesverksamma en grundlig förståelse och aktuella kunskaper inom dessa viktiga områden.

GDPR

Den uppdaterade GDPR-utbildningen syftar till att ge djupgående insikter i General Data Protection Regulation. Med en blandning av teori och praktiska exempel, täcker utbildningen:

  • Grundläggande principer och regler under GDPR.
  • Rättslig grund för behandling av personuppgifter.
  • Registrerades rättigheter - tillgång, rättelse, radering, och dataportabilitet.

Kursen är strukturerad som en e-learningmodul och inkluderar testfrågor för att säkerställa förståelse och kunskap. Utbildningen finns även tillgänglig på engelska - GDPR (english).

 

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Utbildningen ger en omfattande översikt över dessa kritiska områden. Kursinnehållet inkluderar:

  • Förståelse av penningtvätt och terrorismfinansiering.
  • Aktuella lagar och föreskrifter.
  • Företagets ansvar: riskbedömning, rutiner, kundkännedom, och rapportering.

Denna utbildning är indelad i tre separata e-utbildningar, och avslutas med ett kunskapstest, för att säkerställa en heltäckande förståelse.
Utbildningen finns även tillgänglig på engelska - Anti-money laundering and counter terrorist financing.

 

Har du frågor kring utbildningarna eller vill ha ytterligare information hör av dig till oss!

Dela nyheten