Finanskompetens har sedan 2001 jobbat för att stärka kompetens och regelefterlevnad inom finansbranschen. Vi erbjuder både branschgemensamma och företagsanpassade utbildningar inom bank, finans och försäkring.

Vi gör det vi heter:
Stärker kompetensen hos människor i finansbranschen.

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom regelverk, ekonomi och produkter för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder. Majoriteten av de som går våra utbildningar är rådgivare, specialister, compliance eller chefer inom bank, värdepappers- och försäkringsbolag.

Vi har vårt egenutvecklade LMS för att kunna presentera den bästa pedagogiska lösningen till våra kunder och deltagare. I administrationsdelen erbjuder vi ett skräddarsytt systemstöd inom compliance för registerföring samt att mäta, följa upp och säkerställa regelefterlevnad.

Våra viktigaste utbildningsområden är:
Swedsec-licensutbildningar
ÅKU
Certifieringsutbildningar inom försäkrings- och värdepappersområdet
Ämneskurser inom ekonomi och regelverk
Coaching och affärsträning

Finanskompetens har ett antal ämnesexperter kopplade till företaget. Ämnesexperterna bidrar och säkerställer att vi levererar ett innehåll som håller den högsta kvaliteten. Alla experter har en lång erfarenhet inom finans-, juridik-, försäkringsområdet eller affärsutveckling.