Finanskompetens har sedan 2001 jobbat för att stärka och säkerställa kunskap, kompetens och regelefterlevnad inom finansbranschen. Vi erbjuder både branschgemensamma och företagsanpassade utbildningar inom bank, finans, försäkring och hållbarhet.

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom regelverk, ekonomi och produkter för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder. Majoriteten av de som genomför våra utbildningar är rådgivare, specialister, compliance/risk eller chefer inom bank, värdepappers- och försäkringsbolag.

Vi har vårt egenutvecklade LMS Portalen för att kunna distribuera och presentera den bästa pedagogiska lösningen till våra kunder och deltagare. I administrationsdelen erbjuder vi ett skräddarsytt systemstöd inom compliance för registerföring samt att mäta, följa upp och säkerställa regelefterlevnad.

Våra viktigaste utbildningsområden är:
- Swedsec-licensutbildningar
- ÅKU
- Certifieringsutbildningar inom försäkring
- Certifiering krediter och bolån
- Penningtvätt
- Coaching och affärsträning
- Hållbarhet

VARFÖR FINANSKOMPETENS

ERFARENHET OCH EN MODERN PEDAGOGISK PLATTFORM

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom regelverk, ekonomi och produkter för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder. Majoriteten av de som går våra utbildningar är rådgivare, specialister, compliance eller chefer inom bank, värdepappers- och försäkringsbolag. Vi har vårt egenutvecklade LMS för att kunna presentera den bästa pedagogiska lösningen till våra kunder och deltagare. I administrationsdelen erbjuder vi ett skräddarsytt systemstöd inom compliance för registerföring samt att mäta, följa upp och säkerställa regelefterlevnad.