Rådgivarportalen är Finanskompetens webbaserade system för utbildning, administration och uppföljning. Med Rådgivarportalen kan vi ge deltagarna en tydlig och strukturerad väg genom utbildningen. Här finns all information, studieplanen och alla webbaserade utbildningsaktiviteter, såsom e-learningar och tester. Rådgivarportalen hjälper deltagarna att hålla ordning på var i utbildningen han eller hon befinner sig och vilka resultat som uppnåtts.

Rådgivarportalen är skräddarsydd för registerföring av utbildning och erfarenheter. För administratörer och chefer gör Rådgivarportalen det enkelt att administrera sina medarbetare i en utbildning och att följa upp status och resultat under och efter en utbildningsinsats. Med skräddarsydda rapporter har företaget full koll på att de anställda uppfyller kraven på både kunskap och kompetens utifrån sina yrkesroller.

Logga in till Rådgivarportalen här >>

Finanskompetens Rådgivarportal