När vi utbildar är vi alltid lyhörda för deltagarnas kunskapsnivå och förmåga och anpassar utbildningen därefter. Det gäller både i klassrummet och på distans. För att guida deltagarna i vad som är deras starka respektive mindre starka sidor använder vi bland annat diagnostester.

Vi jobbar medvetet med att hålla motivationen uppe från start till mål. Förutom att utbildningen i sig bjuder på variation, till exempel genom olika lärmetoder, möter deltagarna alltid en engagerad programansvarig som har i uppgift att coacha och ge stöd. Vid distansutbildning arbetar vi bland annat med webbmöten och support via e-post och telefon, för att skapa en personlig kontakt med deltagaren.