En viktig pusslebit i Finanskompetens verksamhet är att samarbeta med de som är bäst inom sitt ämnesområde. Genom ett löpande samarbete med våra externa ämnesexperter bidrar och säkerställer de att vi levererar ett aktuellt innehåll, som håller den högsta kvaliteten.

Djupa ämneskunskaper, gedigen erfarenhet i branschen och god pedagogisk förmåga är en förutsättning för att vara ämnesexpert och lärare hos oss. Likaså har våra tränare lång erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling. Många har en bakgrund inom pedagogik och beteendevetenskap. Samtliga har en förankring i finansbranschen.

ämnesexperter-hero-sajt

VARFÖR FINANSKOMPETENS

ERFARENHET OCH EN MODERN PEDAGOGISK PLATTFORM

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom regelverk, ekonomi och produkter för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder. Majoriteten av de som går våra utbildningar är rådgivare, specialister, compliance eller chefer inom bank, värdepappers- och försäkringsbolag. Vi har vårt egenutvecklade LMS för att kunna presentera den bästa pedagogiska lösningen till våra kunder och deltagare. I administrationsdelen erbjuder vi ett skräddarsytt systemstöd inom compliance för registerföring samt att mäta, följa upp och säkerställa regelefterlevnad.