Alf-Peter Svensson har arbetat tillsammans med oss på Finanskompetens sedan 2001, i våra licensierings- och certifieringsutbildningar. Alf-Peter har både rollen som lärare och som ämnesexpert inom ämnena regelverk och etik. Han bidrar också som ämnesexpert i bland annat ÅKU, Årlig kunskapsuppdatering för finansiella rådgivare.

Alf-Peter är advokat och partner hos Grönberg Advokatbyrå där han varit verksam sedan 2001 med ansvar för advokatbyråns avdelning för finansmarknadsjuridik. Han har lång praktisk erfarenhet som jurist med inriktning mot värdepappersmarknaden och har bland annat arbetat som bankjurist hos SEB. Alf-Peter är också författare till flera läroböcker inom värdpappersområdet.