Anna Ramel är lärare och ämnesexpert i våra licensieringsutbildningar. Anna har jobbat med compliance-frågor i närmare 20 år. Idag driver hon en konsultfirma som erbjuder rådgivnings- och konsulttjänster inom compliance och värdepappersjuridik.  Anna och hennes kollega hjälper mindre bolag att upprätthålla compliancefunktionen och större bolag och banker att implementera lagar och direktiv. Anna har också uppdrag som rådgivare och stöd till några stiftelsers förmögenhetsförvaltning.

Som lärare uppskattar Anna att möta och dela erfarenheter med olika yrkesgrupper inom bank och finans. Hon tycker även om utmaningen att i undervisningen omsätta den teori, som regleringen innebär, till den praktiska vardagen.