Greger Wahlstedt är ämnesexpert och lärare i vår licensieringsutbildning för rådgivare inom områdena Finansiell ekonomi samt Produkter och hantering av kundens affärer. Han är även ämnesexpert i ÅKU.

Greger har närmare 30 års erfarenhet från finansmarknaderna. Han började som nationalekonom på Handelsbanken och fortsatte som chef för olika kapitalförvaltningsenheter inom Handelsbanken och senare inom Riksbanken. Han har också erfarenhet av rådgivning inom derivatprodukter, fonder och Private Banking.

Greger har haft flera uppdrag som utbildare inom nationalekonomi och räntemarknad, bland annat hos Sveriges Finansanalytikers Förening.