Hans Näsbrandt är ämnesexpert och lärare inom skatteområdet och håller bland annat i webbmöten kring skatt.

Hans är advokat och verksam på Lindskog Malmström advokatbyrå där han arbetar med skatterådgivning för såväl individer som företag.

Hans har över tio års erfarenhet av arbete med skattefrågor och har under denna tid arbetat med skatt från olika perspektiv; som rådgivare på advokatbyrå, som dömande instans på Förvaltningsrätten i Stockholms skatteavdelning samt som granskare på Skatteverket. Han föreläser regelbundet om skatt för banker, revisionsbyråer och advokatkollegor.