Henrik Andersson har arbetat tillsammans med Finanskompetens sedan 2001 i våra licensierings- och certifieringsutbildningar. Henrik har både rollen som lärare och som ämnesexpert inom ämnet finansiell ekonomi. Han bidrar också som ämnesexpert i ÅKU, Årlig kunskapsuppdatering för finansiella rådgivare.

Henrik är civilingenjör samt ekonomie doktor. Han är assisterande professor vid Handelshögskolan i Stockholm, tidigare undervisade han även vid Karlstads universitet. Hans viktigaste forskning avser värderingsfrågor och värderingsprinciper. Han har även studerat prisbildning på råvaruderivat samt riskhantering i finansiella bolag.