Marie Friman möter du som lärare och ämnesexpert på utbildningen inför SwedSecs licensieringstest för rådgivare. Marie har praktisk erfarenhet av rollerna som rådgivare, kapitalförvaltare, trader samt vd för fondbolag och värdepappersbolag. Hon har också erfarenhet av de legala frågorna i sin roll som advokat med inriktning på finansiell juridik.

Med en juris kandidatexamen kompletterad med utbildning i finansiell teori och företagsvärdering på Handelshögskolan i Stockholm och med över 26 års yrkeserfarenhet från finansbranschen diskuterar hon gärna rådgivarfrågor ur många olika perspektiv.

Marie har varit lärare och ämnesexpert på Finanskompetens sedan januari 2012 och driver sedan 2013 egen verksamhet i Apriori Advokatbyrå.