Mats Lundqvist träffar du på Finanskompetens utbildningar som innehåller ledar- och organisationsutveckling samt förhandlings- och kundmötesmetodik. Nästan undantagslöst är detta företagsanpassade utbildningar för privatrådgivare, private bankers och chefer.

Mats har lång erfarenhet som affärs- och organisationskonsult och har förmågan att kombinera det hårda, såsom mål och strategi, med det mjuka, som till exempel personlig, grupp och organisatorisk utveckling.

Med en bakgrund som reservofficer, DIHM marknadsekonom, marknadschef i banksektorn och 20 år som konsult i det egna företaget Next level management bidrar Mats med inspiration, värme och klarsynthet. Han är lätt att följa och förstå och har ett genuint intresse för att skapa bestående resultat såväl hos individen som i organisationen.