Torbjörn Malder träffar du på Finanskompetens när du vill utveckla och träna din kommunikations- och samarbetsförmåga kopplat till din yrkesroll. Med mycket erfarenhet och engagemang förmedlar han vad som är viktigt att tänka på i de olika delarna, för såväl den individuella som för gruppens och organisationens utveckling. Torbjörn har samarbetat med Finanskompetens i drygt 3 år.

Torbjörn har i drygt 30 år arbetat med rådgivning och försäljning inom bank och försäkring. Han har också arbetat med coachning av ledare och medarbetare i samband med implementationer och förändringsarbete.

Idag arbetar Torbjörn med utbildning inom kundmötesmetodik och affärsmannaskap inom det egna bolaget Hjärna Malder AB och detta i ett nära samarbete med Finanskompetens.