Propositionen om en ny reglering för tjänstepensionsföretag är här

Regeringen har idag överlämnat två propositioner med lagförslag för att genomföra andra tjänstepensionsdirektivet.

Den ena lämnar förslag om en ny reglering för tjänstepensionsföretag. Där föreslås bland annat att försäkringsföretag efter omvandling ska få driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag samt att det ska vara möjligt att bilda helt nya tjänstepensionsföretag, Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 december 2019, med undantag för vissa övergångsbestämmelser.
Läs mer på regeringens hemsida

I den andra propositionen föreslår regeringen förändrade och nya regler för pensionsstiftelser. 
Läs mer på regeringens hemsida

Dela nyheten